Biodiversity in Wienerberger's Sustainability Roadmap 2020.

Стійкий розвиток

Innovation in production for Sustainability.

Відповідальне виробництво Wienerberger

Wienerberger підтримує випуск екологічно чистих і безпечних продуктів. Детальніше про це: від ефективного використання енергії та сировини до захисту місцевих жителів.

Компанія Wienerberger створила сучасну мережу виробничих майданчиків: ми працюємо приблизно у 200 місцях в 30 країнах світу. Ми прагнемо випускати продукцію найвищої якості, при цьому захищаючи довкілля, у міру своїх можливостей. Тому ми вкладаємо кошти у дослідження та розробки, продовжуємо удосконалювати виробничі процеси і реалізовувати різні заходи уздовж всього ланцюжка поставок.

A photo of Sue Boyle, Lab Technician, Central Research and Development Lab.
Дослідження, розробка і контроль

Дослідження і розробки є одним з пріоритетів у роботі компанії Wienerberger. У 2018 році ми інвестували майже 16 мільйонів євро у науково-дослідні роботи. На них припадає 0,5% від нашого загального обороту. Наше основне завдання полягає в оптимізації поточних процесів виробництва та розробки продукції. Крім того, у кожній галузі виробництва існують ефективні технічні системи контролю. Вони збирають відповідні дані для керівництва Групи Wienerberger і внутрішнього порівняльного аналізу виробничих майданчиків.

Green building ans sustainability
Виробнича політика

Нашою метою є прагнення випускати екологічно чисту продукцію. Ми ефективно і відповідально використовуємо енергію, сировину та воду, а також скорочуємо обсяг викидів CO2. Ми також намагаємося збільшити частку матеріалів, які ми переробляємо, залежності від наявних технічних і економічних можливостей.

Wienerberger lorry in yard transporting bricks.
Відповідальне управління постачальниками

Що стосується матеріалів, з якими ми працюємо, компанія Wienerberger прагне до пошуку тривкої і екологічно чистої сировини та продукції. Тісно співпрацюючи зі своїми постачальниками, ми прагнемо дотримуватись екологічних і соціальних стандартів. Кожен напрямок діяльності у Європі визначив свої мінімальні очікувані стандарти у своїх Кодексах поведінки для постачальників. Ці стандарти є обов'язковими для постачальників з моменту укладення договору.

Завдяки новій структурі централізованих закупівель (корпоративні закупівлі), ми створили найкращі засади відповідального управління постачальниками. В рамках ділових відносин, ми також звертаємо увагу на дотримання нашими постачальниками екологічних та соціальних стандартів. Окрім нового Кодексу поведінки постачальників для всієї Групи, який буде реалізовано і розгорнуто у 2019 році, ми плануємо використовувати додаткові інструменти на підтримку відповідального управління постачальниками. Протягом 2018 року співробітники відділу корпоративних закупівель пройшли цільову підготовку, організовану зовнішнім органом з питань сертифікації, яка дозволить їм провести аудит наших постачальників станом на 2019 рік.

An image of Sandtoft roof tiles being layed.
Контроль якості і захист довкілля

На всіх наших виробничих майданчиках запроваджено системи контролю якості, в тому числі екологічно значущих чинників. Більшість наших заводів сертифіковані відповідно до стандарту ISO 9001. На окремих виробничих майданчиках ми дотримуємось стандартів ISO 14001. Всі заводи Steinzeug-Keramo і Pipelife у Німеччині вже сертифіковані на предмет управління енергоспоживанням відповідно до стандарту DIN EN ISO 50001:2011. Через поточні програми ми оптимізуємо виробничі процеси і заощаджуємо завдяки поновлюваним ресурсам та відповідальним витратам. Як приклад, можемо навести Програму вдосконалення заводу у цегляній галузі, Програму вдосконалення виробництва у виробництві бетонних покриттів і Бережливий підхід керівництва Six Sigma у відділенні пластмасових труб.

Green building ans sustainability
Аспекти відповідальності у виробництві

У нашому виробництві

  • Енергоефективність та захист клімату
  • Ефективність використання ресурсів і поводження з відходами
  • Дбайливе використання води

У нашому ланцюжку постачальників

  •  Наявність сировини
  •  Використання перероблених матеріалів
  •  Уникнення небезпечних речовин
  •  Захист населення, консервація і подальше використання кар'єрів

Цілі та заходи

Енергоефективність та захист клімату

У виробництві цегли і пластмасових труб, компанія Wienerberger встановила чіткі та конкретні цілі з певними термінами їх досягнення, аби скоротити питому витрату енергії і викиди CO2. Для задоволення цих внутрішніх потреб, ми постійно працюємо над підвищенням енергоефективності виробничих процесів і використовуємо джерела енергії з мінімально можливим рівнем викидів.
Recycling centre. CVAE, 1 place de la porte de Pantin 75019 PARIS. Brick Terca Emaillée Blanc.
Ефективність використання ресурсів і утилізація відходів

Наша мета – підвищувати ефективність використання ресурсів, водночас вдосконалюючи властивості продукції. У виробництві бетону для асфальтоукладання, у період з 2014 по 2017 рік нам вдалося скоротити відсоток браку на 45%, і ми прагнемо домогтися подальшого зниження на 23% до 2020 року у порівнянні з 2017 роком.

image
Ощадливе використання води

Вода як цінний товар використовується економно. Наприклад, ми зберігаємо її у замкнутих системах і використовуємо власні джерела води. Вода опосередковано задіяна у виробництві пластмасових труб, оскільки вона використовується у процесі охолодження. Під час виробництва пластмасових труб у Європі, до 2020 року ми прагнемо скоротити споживання води з мереж загального користування до 0,85 кубічних метрів на тонну виробленої продукції.

raw materials sand and clay details
Наявність сировини

Ще однією важливою метою є забезпечення довгострокової доступності сировини. Для того, аби компенсувати нестачу, ми використовуємо заходи раннього виявлення і закуповуємо сировину в різних постачальників. Вторинна сировина є важливою темою з точки зору майбутньої ефективності використання ресурсів. Її використання залежить як від матеріалів, так і від ділянок, у яких вони застосовуються.

Recycling centre. CVAE, 1 place de la porte de Pantin 75019 PARIS. Brick Terca Emaillée Blanc.
Використання перероблених матеріалів

Ми працюємо над збільшенням обсягу використання перероблених матеріалів у своїй діяльності. Під час виробництва пластмасових труб, ми прагнули до 2020 року збільшити частку використання перероблених матеріалів до 70 кг на тонну. У 2018 році нам вдалося досягти і перевершити цієї мети, себто використовувати більш ніж 75 кг вторинної сировини на тонну. З урахуванням високої актуальності цієї теми, ми поставили перед собою у 2018 році нову і ще більш амбітну ціль: до 2020 року ми хочемо збільшити кількість вторинної сировини до 85 кг на тонну виробленої продукції, в тому числі до 50 кг зовнішньої вторинної сировини.

Nature
Уникнення використання небезпечних речовин

Ми свідомо уникаємо і замінюємо небезпечні речовини у виробництві. Компанія Wienerberger дотримується усіх вимог законодавства, як в ЄС, так і на національному та регіональному рівнях. Дотримання цих вимог постійно контролюється. Усюди, де потрібно, негайно вживаються необхідні заходи.

Wienerberger partnership with Booth Ventures to ensure none of the extracted material from Mouselow Quarry is wasted.
Захист населення і природи на кар'єрах

Мешканці шахтних майданчиків становлять важливу групу зацікавлених сторін для компанії Wienerberger. Ми цінуємо продуктивні діалоги з ними, оскільки їхня безпека і здоров'я дуже важливі для нас. Іншими важливими критеріями відповідального виробництва є збереження природи і політика вторинного використання. На наших глиняних кар'єрах, ми звертаємо увагу на охоронювані території, рекультивацію і відновлення земель до їхнього первинного стану на занедбаних кар'єрах або створення умов для їхнього подальшого використання. Компанія Wienerberger також бере на себе відповідальність за збір сировини у галузі виробництва пластмас. Серед цих обов'язків – охорона природи і прав регіональних зацікавлених сторін під час видобутку сирої нафти до її енергоефективної переробки у нафтохімічній галузі.