Biodiversity in Wienerberger's Sustainability Roadmap 2020.

Стійкий розвиток

Відповідальне виробництво Wienerberger

Wienerberger підтримує випуск екологічно чистих і безпечних продуктів. Детальніше про це: від ефективного використання енергії та сировини до захисту місцевих жителів.

Компанія Wienerberger створила сучасну мережу виробничих майданчиків: ми працюємо приблизно у 200 місцях в 30 країнах світу. Ми прагнемо випускати продукцію найвищої якості, при цьому захищаючи довкілля, у міру своїх можливостей. Тому ми вкладаємо кошти у дослідження та розробки, продовжуємо удосконалювати виробничі процеси і реалізовувати різні заходи уздовж всього ланцюжка поставок.

Дослідження, розробка і контроль

Дослідження і розробки є одним з пріоритетів у роботі компанії Wienerberger. У 2018 році ми інвестували майже 16 мільйонів євро у науково-дослідні роботи. На них припадає 0,5% від нашого загального обороту. Наше основне завдання полягає в оптимізації поточних процесів виробництва та розробки продукції. Крім того, у кожній галузі виробництва існують ефективні технічні системи контролю. Вони збирають відповідні дані для керівництва Групи Wienerberger і внутрішнього порівняльного аналізу виробничих майданчиків.

Виробнича політика

Нашою метою є прагнення випускати екологічно чисту продукцію. Ми ефективно і відповідально використовуємо енергію, сировину та воду, а також скорочуємо обсяг викидів CO2. Ми також намагаємося збільшити частку матеріалів, які ми переробляємо, залежності від наявних технічних і економічних можливостей.

Відповідальне управління постачальниками

Що стосується матеріалів, з якими ми працюємо, компанія Wienerberger прагне до пошуку тривкої і екологічно чистої сировини та продукції. Тісно співпрацюючи зі своїми постачальниками, ми прагнемо дотримуватись екологічних і соціальних стандартів. Кожен напрямок діяльності у Європі визначив свої мінімальні очікувані стандарти у своїх Кодексах поведінки для постачальників. Ці стандарти є обов'язковими для постачальників з моменту укладення договору.

Завдяки новій структурі централізованих закупівель (корпоративні закупівлі), ми створили найкращі засади відповідального управління постачальниками. В рамках ділових відносин, ми також звертаємо увагу на дотримання нашими постачальниками екологічних та соціальних стандартів. Окрім нового Кодексу поведінки постачальників для всієї Групи, який буде реалізовано і розгорнуто у 2019 році, ми плануємо використовувати додаткові інструменти на підтримку відповідального управління постачальниками. Протягом 2018 року співробітники відділу корпоративних закупівель пройшли цільову підготовку, організовану зовнішнім органом з питань сертифікації, яка дозволить їм провести аудит наших постачальників станом на 2019 рік.

Контроль якості і захист довкілля

На всіх наших виробничих майданчиках запроваджено системи контролю якості, в тому числі екологічно значущих чинників. Більшість наших заводів сертифіковані відповідно до стандарту ISO 9001. На окремих виробничих майданчиках ми дотримуємось стандартів ISO 14001. Всі заводи Steinzeug-Keramo і Pipelife у Німеччині вже сертифіковані на предмет управління енергоспоживанням відповідно до стандарту DIN EN ISO 50001:2011. Через поточні програми ми оптимізуємо виробничі процеси і заощаджуємо завдяки поновлюваним ресурсам та відповідальним витратам. Як приклад, можемо навести Програму вдосконалення заводу у цегляній галузі, Програму вдосконалення виробництва у виробництві бетонних покриттів і Бережливий підхід керівництва Six Sigma у відділенні пластмасових труб.

Аспекти відповідальності у виробництві

У нашому виробництві

  • Енергоефективність та захист клімату
  • Ефективність використання ресурсів і поводження з відходами
  • Дбайливе використання води

У нашому ланцюжку постачальників

  •  Наявність сировини
  •  Використання перероблених матеріалів
  •  Уникнення небезпечних речовин
  •  Захист населення, консервація і подальше використання кар'єрів

Цілі та заходи

Енергоефективність та захист клімату

У виробництві цегли і пластмасових труб, компанія Wienerberger встановила чіткі та конкретні цілі з певними термінами їх досягнення, аби скоротити питому витрату енергії і викиди CO2. Для задоволення цих внутрішніх потреб, ми постійно працюємо над підвищенням енергоефективності виробничих процесів і використовуємо джерела енергії з мінімально можливим рівнем викидів.
Ефективність використання ресурсів і утилізація відходів

Наша мета – підвищувати ефективність використання ресурсів, водночас вдосконалюючи властивості продукції. У виробництві бетону для асфальтоукладання, у період з 2014 по 2017 рік нам вдалося скоротити відсоток браку на 45%, і ми прагнемо домогтися подальшого зниження на 23% до 2020 року у порівнянні з 2017 роком.

Ощадливе використання води

Вода як цінний товар використовується економно. Наприклад, ми зберігаємо її у замкнутих системах і використовуємо власні джерела води. Вода опосередковано задіяна у виробництві пластмасових труб, оскільки вона використовується у процесі охолодження. Під час виробництва пластмасових труб у Європі, до 2020 року ми прагнемо скоротити споживання води з мереж загального користування до 0,85 кубічних метрів на тонну виробленої продукції.

Наявність сировини

Ще однією важливою метою є забезпечення довгострокової доступності сировини. Для того, аби компенсувати нестачу, ми використовуємо заходи раннього виявлення і закуповуємо сировину в різних постачальників. Вторинна сировина є важливою темою з точки зору майбутньої ефективності використання ресурсів. Її використання залежить як від матеріалів, так і від ділянок, у яких вони застосовуються.

Використання перероблених матеріалів

Ми працюємо над збільшенням обсягу використання перероблених матеріалів у своїй діяльності. Під час виробництва пластмасових труб, ми прагнули до 2020 року збільшити частку використання перероблених матеріалів до 70 кг на тонну. У 2018 році нам вдалося досягти і перевершити цієї мети, себто використовувати більш ніж 75 кг вторинної сировини на тонну. З урахуванням високої актуальності цієї теми, ми поставили перед собою у 2018 році нову і ще більш амбітну ціль: до 2020 року ми хочемо збільшити кількість вторинної сировини до 85 кг на тонну виробленої продукції, в тому числі до 50 кг зовнішньої вторинної сировини.

Уникнення використання небезпечних речовин

Ми свідомо уникаємо і замінюємо небезпечні речовини у виробництві. Компанія Wienerberger дотримується усіх вимог законодавства, як в ЄС, так і на національному та регіональному рівнях. Дотримання цих вимог постійно контролюється. Усюди, де потрібно, негайно вживаються необхідні заходи.

Захист населення і природи на кар'єрах

Мешканці шахтних майданчиків становлять важливу групу зацікавлених сторін для компанії Wienerberger. Ми цінуємо продуктивні діалоги з ними, оскільки їхня безпека і здоров'я дуже важливі для нас. Іншими важливими критеріями відповідального виробництва є збереження природи і політика вторинного використання. На наших глиняних кар'єрах, ми звертаємо увагу на охоронювані території, рекультивацію і відновлення земель до їхнього первинного стану на занедбаних кар'єрах або створення умов для їхнього подальшого використання. Компанія Wienerberger також бере на себе відповідальність за збір сировини у галузі виробництва пластмас. Серед цих обов'язків – охорона природи і прав регіональних зацікавлених сторін під час видобутку сирої нафти до її енергоефективної переробки у нафтохімічній галузі.